Kategórie

Informácie

Zľavnený tovar

Najpredávanejšie

Slavomír Slezák - PLUS

J.M.Hurbana 312
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO : 30 061 989
DIČ : 1029039660
Obvodný úrad, živnostenské oddelenie
ev.č.: Žo-95/47, reg.č. 46/95
telefón : 0905 966 537
e-mail : candy@stonline.sk , info@k2bike.sk
Peňažný ústav :  SLSP a.s.  
číslo účtu : 5045752081 / 0900   SK1809000000005045752081  BIC:GIBASKBX